Den apostoliske trosbekendelse

   

 

 

FIRMAND.DK er netstedet for katolsk firmelse i  Sankt Knud Lavard menighed i Lyngby.

 

E-mail:
kursus
<snabel-a>
firmand.dk

 

 

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,

Himlens og jordens Skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus,

hans énbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden

og født af Jomfru Maria,

har lidt under Pontius Pilatus,

blev korsfæstet, døde

og blev begravet,

nedfor til Dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud, den Almægtige Faders højre hånd,

hvorfra han skal komme

for at dømme de levende og de døde.

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse,

og det evige liv.

ICHTHYS (græsk = fisk)

I: Iesous (Jesus)

CH: Christos (Kristus)

TH: Theou (Guds)

Y: 'Yios (Søn)

S: Soter (Frelseren)