Firmelseskursus

   

 

 

FIRMAND.DK er netstedet for katolsk firmelse i  Sankt Knud Lavard menighed i Lyngby.

 

E-mail:
kursus
<snabel-a>
firmand.dk

 

Når man bliver 12-13 år, begynder man at skulle tage stilling til 'voksne' spørgsmål, som drejer sig om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man skal vælge at bygge sit liv på. Det er ikke alene spørgsmål, som har at gøre med én selv, men også hvad man skal bruge sit liv på. Ved at modtage firmelsens sakramente vælger man at tage imod Helligåndens hjælp til at finde ud af disse mange spørgsmål - ikke således at de bliver afklaret én gang for alle, men snarere at man bestemmer sig for, at her i den katolske kirke vil man søge svarene.

Som led i firmelsen bekræfter man sin tro. For at kunne gøre det skal man nødvendigvis vide en god del om, hvad den katolske tro så egentlig er for noget. Derfor arrangeres kurser i de fleste menigheder som forberedelse til firmelsen. I nogle menigheder står sognepræsten for undervisningen; i Sankt Knud Lavard (Lyngby, Virum, Gentofte, Gladsaxe, Søborg m.v.) er undervisningen lagt sammen og forestås af overlæge John-Erik Stig Hansen. I alle tilfælde er det i Danmark overvejende praksis, at biskoppen foretager selve firmelsen.

Principper for undervisningen

Vi bygger vores undervisning på dialog med firmanderne; vi har normalt små hold, 13-18 deltagere, der helst sidder i selve kirken, så vi kan inddrage kirkerummet og dets symboler i undervisningen. Vi lægger også vægt på at inddrage firmandernes egen dagligdag i undervisningen med eksempler fra skolen, familien eller vennerne.

For hver time udarbejdes der en folder, som firmanderne får med hjem, dels for at huske lektier og aftaler, dels for at vise hjemme, hvad der gennemgås i timerne. - Men programmet på folderen hindrer os aldrig i at afvige fra det; der er god plads til spontane og improviserede afvigelser.

Firmanderne får små lektier for hver gang, tit individuelle (genfortælling), men også spørgsmål til overvejelse og besvarelse. Hjemmet (forældrene, evt. søskende) kan være en vigtig støtte for firmandundervisningen. Vi arrangerer to forældremøder i løbet af kurset.

Kurset varer ca. et år med en undervisningstime hver uge efter søndagsmessen. I løbet af året forsøger vi at arrangere udflugter i København, fællesdeltagelse i den årlige Åsebakkevalfart og deltagelse i en firmandweekend, hvor alle firmander fra hele landet samles.

Elevens pligter

Man skal deltage regelmæssigt i den ugentlige undervisning, og hvis man er forhindret skal der gives besked i god tid til John-Erik Stig Hansen, 39 677 699 eller på email.

Deltagelse i undervisningen kræver at man forbereder sig som det bliver aftalt, og til brug herfor udleveres hver uge en folder med oversigt over næste times opgaver. Folderen skal gemmes og kan bl.a. bruges til at holde forældrene orienterede om, hvad der aktuelt behandles på firmandkurset.

Det er nødvendigt at have en bibel eller i hvert fald det Ny Testamente at læse i derhjemme.

Skt. Knud Lavard

Gratis læseprogram til PDF filer kan hentes her

Lektioner for 2017:

Lektion 1 (PDF).

Lektion 2 (PDF).

Lektion 3 (PDF).

Lektion 4 (PDF).

Lektion 5 (PDF).

Lektion 6 (PDF).

Lektion 7 (PDF).

Lektion 8 (PDF).

Lektion 9 (PDF).

Lektion 10 (PDF).

Lektion 11 (PDF).

Lektion 12 (PDF).

Lektion 13 (PDF).

Lektion 15 (PDF).

Lektion 16 (PDF).

Lektion 17 (PDF).

Lektion 18 (PDF).

Lektion 20 (PDF).