Alfa & Omega

Om John-Erik Stig Hansen

 


 

Oldeforældre anno 1916Persondata
John-Erik Stig Hansen, overlæge, dr.med., født 6. november 1958 i København. Gift, to børn.

Adresse
Arbejde: Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh S, tlf: 3268 8118, e-mail: jsh@ssi.dk.

Uddannelse & titler
Klassisk-sproglig studentereksamen 1977 fra Niels Steensens Gymnasium. Lægevidenskabelig kandidateksamen 1985 fra Københavns Universitet. Autoriseret af Sundhedsstyrelsen til selvstændigt virke som læge. Konfereret den medicinske doktorgrad 1992 af Københavns Universitet. Udnævnt til overlæge første gang 1996.

Tidligere ansættelser
Værnepligt i Hærens Lægekorps 1985-1986. Reservelæge ved urologiske, endokrinologiske og infektionsmedicinske afdelinger på universitetshospitaler i København 1986-1988. Klinisk assistent ved Infektionsmedicinsk Laboratorium 1988-1991, seniorstipendiat samme sted 1992-1995. Forskningsleder og overlæge ved Infektionsmedicinsk afd., H:S Hvidovre Hospital 1996-1999. Afdelingsleder ved Socialministeriets Center for Små Handicapgrupper 1999-2001.

Nuværende ansættelse
SIBA team fra Center for Biologisk BeredskabOverlæge ved Statens Serum Institut og leder af Center for Biosikring og  Beredskab fra 1. december 2001.

Forfatterskab
Forfatter af mere end 100 peer-bedømte videnskabelige artikler, heraf 72 inden for virologi. Forfatter af 53 populærvidenskabelige eller videnskabsetiske bøger, bogkapitler eller avisartikler. Redaktør af en ugentlig populærvidenskabelig side i Kristeligt Dagblad, "Viden Om Forskning", 1994-1996. 

Undervisning og vejledning
Inviteret foredragsholder eller gæstelærer ved mere end 100 nationale og internationale møder og kurser. Vejleder for ph.d.-studerende i medicin og biologi og referent for flere internationale tidsskrifter. 

Øvrige hverv
Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening. Danmarks repræsentant i EU-kommissionens Health Security Committee 2001-2014. Repræsentant i NATO's BioMedical Advisory Committee. Fhv. formand for CBRNE arbejdsgruppen i EU kommissionens European Security Research & Innovation Forum. Fhv. formand for Dansk Virologisk Selskab. Formand for menighedsrådet for Sankt Knud Lavards kirke i Lyngby fra 2010 & genvalgt i 2014.

Hobby: modelskibe


Centerleder, overlæge, dr.med.
John-Erik Stig Hansen
Opdateret: 11. november 2010